Với đất đai màu mỡ, sự đa dạng của tài nguyên khí hậu đem lại cho Tây Nguyên tiềm năng to lớn:

A.

Nông nghiệp và lâm nghiệp.

B.

Ngành chế biến lâm sản.

C.

Phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp hàng năm.

D.

Phát triển vùng lương thực, thực phẩm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nông nghiệp và lâm nghiệp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...