Với img1 là số nguyên dương thỏa mãn img2, hệ số của img3 trong khai triển của biểu thức img4 bằng?

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A 

Ta có img1img2img3img4img5. Số hạng tổng quát trong khai triển img6img7img8. Số hạng chứa img9 ứng với img10. Vậy, hệ số của img11 trong khai triển của biểu thức img12 bằng img13.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.