Với mỗi số thực img1, gọi img2 là giá trị nhỏ nhất trong các số img3, img4, img5. Giá trị lớn nhất của img6 trên img7 là  

A.img1 
B.img1 
C.img1 
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích:  + Nếu img1 img2 với img3 img4  + Nếu img5 img6 với img7 img8  + Nếu img9 img10 với img11         img12  Suy ra giá trị lớn nhất là img13. Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.