Với mọi x là số thực dương .Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Xét hàm số img1 với img2 ta có img3 với img4 nên hàm số trên đồng biến trên img5 img6 nên chọn ý A. Tương tự với cách làm trên ta có img7 với img8  

VẬY ĐÁP ÁN LÀ A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...