Với img1 thì img2sẽ như thế nào so với img3         

A.

Bằng nhau.

B.

Lớn hơn.

C.

Bé hơn.

D.

Không xác định.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn: Đáp án B Xét biểu thức: img1 Áp dung bất đẳng thức AM-BM ta có: img2  Từ đó suy ra: img3

VẬY ĐÁP ÁN LÀ B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.