Với điều kiện nào của m để phương trình img1 có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 khác 0 thỏa mãn img2.

A.

 img1.                

B.

 img1.        

C.

 img1 và img2.                

D.

 img1img2img3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  PT có 2 nghiệm phân biệt khác 0 img1img2 img3. Theo Vi-et ta có img4. Ta có img5img6img7img8 img9. Kết hợp (*) ta có img10.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.