Với img1thuộc tập hợp nào dưới đây thì đa thứcimg2luôn âm

A.

 img1.        

B.

 img1.        

C.

 img1.        

D.

 Vô nghiệm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A img1  Trường hợp img2, ta có img3img4img5img6. So với trường hợp đang xét ta có tập nghiệm bất phương trình là img7. Trường hợp img8, ta có img9img10. Bảng xét dấu img11  Dựa vào bảng xét dấu, ta cóimg12. Vậy img13.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...