Với img1 thuộc tập hợp nào dưới đây thì nhị thức bậc nhấtimg2 không âm

A.

 img1        

B.

 img1        

C.

 img1        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B img1img2 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...