Vùng ĐBSH và ĐBSCL có ngành chăn nuôi phát triển là do:

A.

Có lực lượng lao động đông đảo, có kinh nghiệm trong chăn nuôi.

B.

Có nguồn thức ăn cho chăn nuôi phong phú, thị trường tiêu thụ rộn lớn.

C.

Có điều kiện tự nhiên thuận lợi.

D.

Các giống vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...