Vùng điều hoà là vùng

A.

quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong phân tử prôtêin

B.

mang tín hiệu kết thúc phiên mã

C.

mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã

D.

mang thông tin mã hoá các axit amin

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vùng điều hoà (vùng khởi đầu) nằm ở đầu gen, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.

Vùng mã hóa: nằm ở giữa gen, mang thông tin mã hóa axit amin.

Vùng kết thúc: nằm ở cuối gen, mang tín hiệu kết thúc phiên mã.  

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.