Vùng nào sau đây có mật độ dân số trung bình thấp nhất cả nước vào năm 2006?

A.

Bắc Trung Bộ.

B.

Đồng bằng sông Hồng.

C.

Tây Bắc.

D.

Tây Nguyên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vùng có mật độ dân số trung bình thấp nhất cả nước vào năm 2006 là Tây Bắc 69 người/km2 (sgk Địa lí 12 trang 69).

Vậy đáp án là C   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...