Vùng núi có độ cao cao nhất nước ta là:

A.

Tây Bắc.

B.

Trường Sơn Nam.

C.

Trường Sơn Bắc.

D.

Đông Bắc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Vùng núi có độ cao cao nhất nước ta là Tây Bắc với nhiều đỉnh cao trên 3000m như Phanxipang 3143m, Pusilung 3076m… (Atlat trang 6-7).

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.