WHO là tên viết tắt tiếng anh của?

A.

Tổ chức y tế thế giới.

B.

Tổ chức thương mại thế giới.

C.

Tổ chức nông lương Liên hợp quốc.

D.

Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A, Tổ chức y tế thế giới

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.