X có công thức phân tử là C3H6O2, có khả nắng phản ứng với Na và tham gia được phản ứng tráng gương. Hiđrô hóa X thu được Y, Y có khả năng hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam đặc trưng. Công thức cấu tạo của X là: 

A.

HOCH2CHO.

B.

CH3CH2COOH.

C.

CH3CH(OH)CHO.

D.

CH3COCH2OH. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

X (C3H6O2) có phản ứng tráng gương img1 X có CHO X phản ứng với Naimg2 X chứa OH img3 dung dịch màu xanh lam đặc trưng img4 Y có 2 OH kề Kết hợp các điều trên img5 X là CH3CH(OH)CHO.

Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...