X là hợp chất hữu cơ mạch hở, chứa 1 loại nhóm chức, có 5 nguyên tử C. X không tác dụng với Na, X tác dụng NaOH theo tỉ lệ 1 : 2 thu được 1 muối và 1 ancol. Nung muối với vôi tôi xút theo tỉ lệ 1 : 1 cho metan. Công thức cấu tạo của X là:

A.

CH3COOCH2CH2CH3.

B.

C2H5COOC2H5.

C.

CH3OOC-CH2-COOCH3.

D.

CH3COOCH(CH3)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CH3OOC-CH2-COOCH3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...