X, Y là hai anđehit no, đơn chức; Z là một axit cacboxylic đơn chức, chứa 1 liên kết C=C; biết X, Y, Z đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E gồm X, Y, Z, dẫn hết sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 90 gam kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch giảm 35,28 gam. Mặt khác, E tác dụng vừa đủ 0,48 mol H2. Cho E tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Biết X và Y hơn kém nhau 28u, tổng số nguyên tử cacbon của X, Y, Z không quá 8. Giá trị lớn nhất của m là:         

A.

168,48.

B.

149,04.

C.

90,72.

D.

155,52.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1 

img2 

img3 

img4 là img5 và Z là img6

img7 

img8 

img9  img10 

Do img11 nên n andehit X là img12img13 

Để lượng Ag lớn nhất thì img14 phải lớn nhất, khi đó n đạt min và m đạt max Tổng img15

  img16 

img17 

img18img19 

img20  img21   

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...