Xà phfong hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm 2 este img1img2bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là:         

A.

400 ml. 

B.

150 ml. 

C.

300 ml. 

D.

200 ml. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tính theo PTHH Hướng dẫn giải: Hai este đều có công thức phân tử là img1: img2 = 22,2 : 74 = 0,3 mol.

Do este là este no, đơn chức, mạch hở nên ta có: img3=img4= 0,3 mol => img5 = 300 ml.

Vậy đáp án đúng là C.        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.