Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là: 

A.

17,80 gam.

B.

18,24 gam. 

C.

16,68 gam.

D.

18,38 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

17,80 gam.

Chất béo có công thức dạng: C3H5(OCO)3.

C3H5(OCO)3 + 3NaOH  C3H5(OH)3 + 3COONa

Theo phản ứng ta có: nglixerol = nNaOH = 0,02 (mol).

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mxà phòng = mchất béo + mNaOH − mglixerol = 17,24 + 0,06.40 − 92.0,02 = 17,8 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...