Xà phòng hóa hoàn toàn 2,96 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch KOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là         

A.

A. 3,36.        

B.

B. 2,52        

C.

C. 4,20        

D.

D. 2,72

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1 

0,04 mol                                        -> 0,04 mol

=> mmuối = 3,36g 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...