Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam CH3COOCH3 bằng lượng NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Gía trị m là:

A.

8,2.

B.

3,2.

C.

4,1.

D.

7,4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

nCH3COOCH= 0,05 mol = nCH3COONa.

mCH3COONa = 4,1 gam.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...