Xà phòng hóa hoàn toàn este X mạch hở trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ gồm : (COONa)2, CH3CHO và C2H5OH. Công thức phân tử của X là:  

A.

C6H10O4.

B.

C6H8O4.

C.

C5H8O4.

D.

C5H6O4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gt => X là img1img2   

Vậy đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.