Xác định chủ ngữ cho câu kể “Ai là gì ?” dưới đây :
“Bài thơ “Hành trình của bầy ong” là sáng tác của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu.”

A.

Bài thơ “Hành trình của bầy ong”

B.

Bài thơ

C.

Hành trình của bầy ong

D.

sáng tác của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...