Xác định img1 để đồ thị hàm số img2 có đúng hai đường tiệm cận đứng.        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đồ thị hàm số img1 có đúng hai đường tiệm cận đứng khi và chỉ khi phương trình img2 có 2 nghiệm phân biệt khác 1. Điều này xảy ra khi và chỉ khi img3   

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.