Xác định tập hợp các điểm biểu diễn số phức z sao cho img1 là số thuần ảo.

A.

Trục hoành.

B.

Trục tung.

C.

Trục tung bỏ điểm O.

D.

Trục hoành bỏ điểm O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta đặt img1 với img2 . Khi đó img3  Để img4 là một số thuần ảo thì img5img6 . Khi đó img7 là số thuần ảo. Và tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đường thẳng img8 , mà img9 do đó tập hợp đó sẽ trừ đi O.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.