Xác định vị trí của nguồn âm N trên đoạn AB = 2 để cường độ âm tại Α gấp đôi tại Β. Cho rằng công suất âm ở mỗi điểm đều như nhau:

A.

NB = 1,5 m.

B.

 NB = 1,17 m.

C.

 NB = 1,33 m .       

D.

NB = 0,66 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: img1 img2      

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.