Xác định tập nghiệm của phương trình img1.

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

- Phương pháp:

+Tìm điều kiện của phương trình 

+ Giải phương trình logarit, sử dụng công thức img1 +kết hợp điều kiện suy ra nghiệm của phương trình.

Cách giải: Điều kiện: img2 img3  Kết hợp với điều kiện suy ra nghiệm của phương trình là x = 5.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.