Xếp ngẫu nhiên 3 người đàn ông, hai người đàn bà và một đứa bé ngồi và 6 cái ghế xếp thành hàng ngang. Xác suất sao cho đứa bé ngồi giữu và cạnh hai người đàn bà này là:        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  Số phần tử của không gian mẫu :img1  Gọi img2 là một nhóm gồm 3 người trong đó có đứa bé được xếp ở giữa 2 người đàn bà: Có hai phần tử img3  Có 4 phần tử gồm img4 và 3 người đàn ông. Xeeis 4 người vào 4 vị trí, số cách xếp là: img5  Xác suất xếp thỏa mãn yêu cầu bài: img6 

 

Đáp án đúng là  C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.