** Xét 1 gen trên NST thường. Sự tổ hợp các alen của cặp gen trên đã tạo tối đa 28 kiểu gen trong quần thể.

Gen có mấy alen?

A.

4.

B.

5.

C.

7.

D.

8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

7.

Gọi x là số alen của gen ta cần xét (x nguyên dương)

Ta có: (1 + x) = 28 x2 + x - 56 = 0

Giải ra: x = 7.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...