** Xét 2 alen A, a. Mỗi gen quy định một tính trạng. Sự tổ hợp 2 alen đó đã tạo ra 5 kiểu gen khác nhau trong quần thể.

Phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 là:

A.

Xa Xa x XAY.

B.

XaXa x XAY và XAXa x XaY.

C.

XAXax XAY.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

XaXa x XAY và XAXa x XaY.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...