** Xét 3 cặp gen (Bb, Dd, Ee) quy định 3 tính trạng, trong đó 2 tính trạng đầu trội hoàn toàn, tính trạng thứ ba trội không hoàn toàn. Mỗi gen nằm trên 1 NST.

Nếu thế hệ sau phân li kiểu hình về cả 3 tính trạng theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1 thì đặc điểm về kiểu gen của bố, mẹ là:

A.

Đều dị hợp tử về 1 cặp gen.

B.

Bố mẹ đều dị hợp về 2 cặp gen.

C.

Bố mẹ đều có 3 cặp gen dị hợp.

D.

Bố dị hợp 2 cặp, mẹ dị hợp 1 cặp và ngược lại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bố mẹ đều dị hợp về 2 cặp gen.

9 : 3 : 3 : 1 = (3 : 1) (3 : 1) (1). Tính trội không hoàn toàn đồng tính, suy ra P: EE x EE, EE x ee, ee x ee. Vậy P đều dị hợp hai cặp gen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...