Xét 3 mức năng lượng EK, EL và EM của nguyên tử hiđro. Một phôtôn có năng lượng bằng hiệu EM − EK bay đến gặp nguyên tử này. Khi đó, nguyên tử sẽ:

A.

Không hấp thụ phôtôn.

B.

Hấp thụ phôtôn nhưng không chuyển trạng thái.

C.

Hấp thụ phôtôn và chuyển từ K lên L rồi lên M.

D.

Hấp thụ phôtôn và chuyển từ K lên M.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hấp thụ phôtôn và chuyển từ K lên M.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...