Xét 3 tế bào sinh dục ở một cá thể đực có kiểu gen img1 đang tiến hành giảm phân tạo giao tử. Nếu giả sử gen A cách gen B 30cM, gen D cách gen E 20cM thì tính theo lý thuyết. trong số các giao tử được tạo ra, loại giao tử có kiểu gen AB De có tỉ lệ tối đa là:         

A.

100%

B.

25%

C.

50%

D.

14%

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Với 3 tế bào sinh dục thì không thể xét tần số hoán vị. Loại giao tử có kiểu gen ABDe là giao tử liên kết nên sẽ đạt tỉ lệ tối đa là 50% nếu cả 3 tế bào này đều liên kết hoàn toàn (mỗi tế bào cho 2 loại giao tử với tỉ lệ 1:1) và cách sắp xếp NST của các tế bào này là hoàn toàn giống nhau.

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.