** Xét 9 người trong 3 thế hệ: ông nội, ông ngoại đều có nhóm máu O, bà ngoại và cháu trai ngoại có nhóm máu A, trong khi đó cháu gái ngoại có máu B ging người chị của bố.

Xác suất để cặp bố mẹ trên sinh được một con nhóm máu O và một con nhóm máu AB là:

A.

25%.

B.

12,5%.

C.

6,25%.

D.

50%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

25%.

Bố mẹ có kiểu gen:         IBIO       x     IAIO

Giao tử:                            IB, IO     x     IA, IO

Con                                 IAIB, IBIO, IAIO, IOIO

xác suất cặp vợ chồng sinh 1 con có nhóm máu AB hoặc một con nhóm máu O là 25%

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...