Xét các đại lượng đặc trưng cho dao động điều hòa là A, φ và ω. Đại lượng có giá trị xác định đối với 1 con lắc đơn là:

A.

Gồm A và ω

B.

Chỉ là ω

C.

Gồm A và φ

D.

Chỉ là A

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chỉ là ω

Bởi vì ω xác định bởi khối lượng và độ cứng lò xo là không đổi. Còn A và φ phụ thuộc vào cách tác dụng làm vật dao động.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.