Xét các số phức img1 thỏa mãn img2 là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức img3 là một đường tròn có bán kính bằng:  

A.

img1 

B.

img1 

C.

3

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Gọi img1, với img2. Theo giả thiết, ta có img3img4 là số thuần ảo khi img5. Đây là phương trình đường tròn tâm img6, bán kính img7

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.