Xét con lắc đơn treo trên một thang máy đang chuyển động chậm dần đều lên trên với gia tốc a = - 0,5g. Chu kỳ dao động của con lắc lúc này so với chu kì con lắc khi thang máy chuyển động đều sẽ:

A.

Tăng img1lần.

B.

Giảm img1 lần.

C.

Tăng img1 lần.

D.

Giảm img1lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Ta có: img1 Chu kỳ dao động của con lắc khi thang máy chuyển động đều img2 Chu kỳ dao động của con lắc khi thang máy chuyển động chậm dần đều lên trên img3 Thang máy đang chuyển động chậm dần đều lên trên img4 img5 

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.