** Xét hai cặp alen Aa, Bb. Mỗí gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Quá trình di truyền xảy ra liên kết gen.

F1 (Aa, Bb) x (Aa, bb) → F1 xuất hiện 3 loại kiểu hình tỉ lệ 1 : 2 : 1. Kiểu gen của P là 1 trong bao nhiêu trường hợp?

A.

2.

B.

4.

C.

1.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2.

Có 2 phép lai phù hợp với kết quả gồm:

; .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...