** Xét hai cặp alen Aa, Bb. Mỗí gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Quá trình di truyền xảy ra liên kết gen.

F1  (Aa, Bb)  x (Aa, Bb)♂ → xuất hiện 3 loại kiểu hình tỉ lệ 1 : 2 : 1. Có thể viết kiểu gen của F1 theo mấy cách?

A.

2.

B.

1.

C.

4.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

3.

Có 3 trường hợp sau: .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...