Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là img1 , của mạch thứ hai là img2 . Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại img3 Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn img4 thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là?            

A.

1/4.                        

B.

1/2.

C.

4.

D.

2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1   .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.