Xét hàm số img1 trên đoạn img2 Khẳng định nào sau đây là đúng?        

A.

Hàm số nghịch biến trên các khoảng img1img2.

B.

Hàm số đồng biến trên khoảng img1và nghịch biến trên khoảngimg2

C.

Hàm số nghịch biến trên khoảng img1và đồng biến trên khoảngimg2.

D.

Hàm số luôn đồng biến trên các khoảng img1img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Theo lý thuyết ta có hàm số img1 đồng biến trên mỗi khoảngimg2 và nghịch biến trên khoảngimg3 Từ đây ta có với img4hàm số img5 đồng biến trên khoảng img6và nghịch biến trên khoảngimg7.  

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.