Xét hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi nhẹ AB. Đầu A dao động theo phương vuông góc sợi dây với biên độ A. Khi đầu B cố định, sóng phản xạ tại B:

A.

cùng pha với sóng tới tại B.

B.

ngược pha với sóng tới tại B.

C.

vuông pha với sóng tới tại B.

D.

lệch pha 0,25π với sóng tới tại B.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+ Sóng phản xạ ngược pha với sóng tới tại B. 

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.