Xét các hàm số được nêu trong các phương án A, B, C, D dưới đây. Hàm số nào không đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?         

A.

img1.                        

B.

 img1.                

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dựa vào đáp án ta thấy +) Hàm số img1 có tập xác định img2 hàm số img3 đồng biến trên tập xác định. +) Hàm số img4 có tập xác định img5 hàm số img6 không đồng biến trên tập xác định. +) Hàm số img7 có tập xác định img8 hàm số img9 đồng biến trên tập xác định. +) Hàm số img10 có tập xác định img11=> Hàm số img12 đồng biến trên tập xác định.    

 

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...