Xét các số phức z thỏa mãn img1 là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính bằng:

A. 2.
B.img1 
C. 4..
D. img1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích: Giả sử img1 với img2  Vì img3 là số thuần ảo nên có phần thực bằng không do đó img4. Suy ra tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính bằng img5.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.