Xét về góc độ kinh tế, vị trí địa lí của nước ta:

A.

Thuận lợi cho việc trao đồi, hợp tác, giao lưu với các nước trong khu vực và thế giới.

B.

Thuận lợi trong việc hợp tác sử dụng tổng hợp các nguồn lợi của Biển Đông, thềm lục địa và sông Mê Công với các nước có liên quan.

C.

Thuận lợi cho việc hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kĩ thuật với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

D.

Thuận lợi cho phát triển các ngành kinh tế, các vùng lãnh thổ, tạo điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với các nước và thu hút đầu tư của nước ngoài.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Xét về góc độ kinh tế, vị trí địa tí của nước ta thuận lợi cho phát triển các ngành kinh tế, các vùng lãnh thổ; tạo điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với các nước và thu hút đầu tư của nước ngoài, (sgk Địa lí 12 trang 16-17). Đáp án D bao quát nhất.

Vậy đáp án là D   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.