Xu hướng chính của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta hiện nay là:

A.

Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất.

B.

Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp.

C.

Đa dạng hóa kinh tế nông thôn.

D.

Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất và đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp hoặc đa dạng hóa kinh tế nông thôn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất và đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp hoặc đa dạng hóa kinh tế nông thôn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.