Xu hướng toàn cầu không có biểu hiện nào sau đây?

A.

thương mại thế giới phát triển

B.

đầu tư nước ngoài tăng nhanh

C.

thị trường tài chính quốc tế thu hẹp

D.

các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

thị trường tài chính quốc tế thu hẹp

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.