Xu thế chung của quan hệ quốc tế sau "chiến tranh lạnh”:        

A.

Tăng cường liên kết khu vực để tăng sức mạnh kinh tế, quân sự.

B.

Xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển.

C.

Xu thế cạnh tranh để tồn tại.

D.

Xu thế dùng khủng bố để đối đầu với các nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn đáp án B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.