Xu thế chung khi chuyển từ một nền kinh tế kém phát triển sang một nền kinh tế phát triển là 

A.

Giảm dần tỉ lệ lao động và GDP của nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế

B.

Tăng nhanh tỉ trọng lao động và GDP trong công nghiệp và dịch vụ 

C.

Tăng nhanh tỉ trọng lao động và GDP trong công nghiệp 

D.

Tăng nhanh tỉ trọng lao động và GDP trong khu vực công nghiệp ở giai đoạn đầu và dịch vụ ở giai đoạn sau 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tăng nhanh tỉ trọng lao động và GDP trong công nghiệp và dịch vụ 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...