Ý nào sau đây không đúng với điều kiện sinh thái nông nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A.

Núi, cao nguyên, đồi thấp.

B.

Thường xảy ra thiên tai ( bão, lụt ), nạn cát bay, gió Lào.

C.

Đất feralit đỏ vàng, đất phù sa cổ bạc màu.

D.

Khí hậu cận nhiệt đới, ôn đới trên núi, có mùa đông lạnh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thường xảy ra thiên tai ( bão, lụt ), nạn cát bay, gió Lào.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.