Ý nào sau đây không đúng với hướng chuyên môn hóa sản xuất của vùng đồng bằng sông Hồng?

A.

Lúa cao sản, lúa có chất lượng cao.

B.

Cây công nghiệp hàng năm ( đậu tương, lạc, mía, thuốc lá... ).

C.

Cây thực phẩm, đặc biệt là các loại rau cao cấp và cây ăn quả.

D.

Lợn, bò sửa, gia cầm, nuôi thủy sản nước ngọt, thủy sản nước mặn, nước lợ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cây công nghiệp hàng năm ( đậu tương, lạc, mía, thuốc lá... ).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.